top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jak nakupovat

K objednávání zboží většina zákazníků používá vlastní objednávky, případně je možné použít formulář ceníku a odeslat e-mailem na info@plasticproducts.cz.

 

Doprava

Dopravu pro nás zajišťuje výhradně společnost PPL. Pouze ve výjimečných případech jsme schopni zajistit přepravu českou poštou.

 

Cena dopravy

Dopravné je účtováno podle váhy a počtu balíků a to většinou v rozmezí od 100,-Kč bez DPH do 250,-Kč bez DPH.

Při nákupu nad 10.000,- Kč je doprava zdarma.

NA SLOVENSKO DOPRAVU NEZAJIŠŤUJEME ANI NEHRADÍME.

 

Objednávky

V objednávce je třeba uvádět:

  1. Jméno a adresu firmy ( adresu dodací pokud se liší od adresy fakturační)

  2. IČO  a DIČ

  3. telefon

  4. e-mail

Po obdržení objednávky je zákazník informován emailem o přijetí objednávky a termínu dodání.

Zboží odesíláme většinou do 2 pracovních dnů.

Fakturu - daňový doklad obdrží zákazník v zásilce.

 

Reklamace

Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce zásilku zkontrolovat zda zboží nebylo poškozené přepravou. V případě viditelného poškození zásilku tuto nepřebírat a ihned informovat prodávajícího.

 

Pokud je na zboží zjištěna vada má zákazník právo uplatnit reklamaci. Reklamované zboží kupující zašle na adresu provozovny a k reklamaci připojí kopii faktury. Také je potřeba připojit podrobný popis závady a jejího vzniku.

Náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. Zpětnou dopravu bezvadného zboží platí prodávající.

 

V závislosti na druhu vady v souladu s právními předpisy platnými v ČR je reklamace řešena výměnou zboží nebo vrácením peněz a to vždy do 30 dnů od obdržení reklamace.

 

Prodávající neručí za závady způsobené neodbornou manipulací nekompetentních osob.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména o ochraně osobních údajů č.101/2000 sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Údaje o zákaznících využíváme pouze pro vlastní potřebu a v žádném případě neposkytujeme třetím osobám.

Vyjímku tvoří přepravci, kterým jsou předány nutné údaje potřebné k bezproblémovému doručení zásilky.

S osobními údaji zákazníků zacházíme výhradně v rozsahu zákona o ochraně osobních údajů § 5 odst.2 písm.b) a § 5 odst.6

bottom of page